Zinken - zweven - drijven (4)

Praktijkvoorbeelden

Zover de theorie; nu komen de praktijkvoorbeelden.

Even terug komen op de onderzeeër uit de inleiding: we vroegen ons af hoe zo 'n zwaar ding van duizenden kilo's onder water blijft en dat het toch niet op de zeebodem neerstort.
De truc zit hem in de massaverandering. Bepaalde delen van de duikboot worden volgepompt met water om te dalen, deze ruimtes pompen ze weer leeg als ze willen stijgen. Het volume van de onderzeeër blijft hetzelfde, maar de massa wordt groter. Omdat de massa groter wordt, krijgen we automatisch een grotere dichtheid.

ijsklontjes drijven op water

Hoe komt het dat de ijsklontjes in een drankje blijven drijven?
Als water bevriest, heeft het de eigenschap dat het uitzet. De dichtheid wordt hierdoor kleiner. Als de dichtheid van de ijsklontjes kleiner is dan die van de vloeistof, gaan ze drijven.

Vraag 4

Beschrijf hoe het kan dat je blijft drijven in de Dode Zee. Gebruik informatie uit je BINAS-tabellenboek.


Vraag 5

Een vloeistof bestaat voor 70% van het volume uit water en voor de overige 30% van het volume uit alcohol. Bereken de dichtheid van dit mengsel. Gebruik weer je BINAS.

Vraag 6a

Een loden blokje heeft een massa van 452 g. Het blokje wordt in een maatglas gedaan dat 50 cm3 olie bevat met een dichtheid van 0,8 g/cm3. Dan stijgt het niveau in het maatglas tot 90 cm3 . Bereken de dichtheid van lood...

Vraag 6b

Blijft het blokje lood zinken, zweven of drijven?
Op naar ... deel 1 deel 2 deel 3 deel 4