Zinken - zweven - drijven (2)

Dichtheid

Waarom zinkt, zweeft, drijft iets?
Hoe kan het dat je in de Dode Zee beter blijft drijven dan in het zwembad? Hoe kan het dat hout blijft drijven in water en steen niet?
Dit zijn gegevens die we voor lief nemen, zo hebben we het geleerd van jongs af aan. Maar toch is het leuk je af te vragen hoe dit nou kan.

drijven in de Dode Zee

We zullen eerst iets vertellen over het begrip dichtheid. De dichtheid van een stof wil eigenlijk zeggen hoeveel materie in een bepaalde ruimte zit. Dit betekent dat je moet weten hoe zwaar een voorwerp is (massa) en hoeveel ruimte het voorwerp inneemt (volume). Als je deze gegevens hebt, kun je de dichtheid uitrekenen met de volgende formule:

dichtheid = massa / volume ρ = dichtheid in gram per cm3
m = massa in gram
V = Volume in cm3

De griekse letter 'ρ' voor de dichtheid spreek je uit als 'roo'. De dichtheid van een stof heeft er alles mee te maken of iets zinkt, zweeft of drijft.

Wanneer zinkt iets:
  als de dichtheid van een voorwerp groter is dan
  de dichtheid van de vloeistof waar het in zit.

Wanneer zweeft iets:
  als de dichtheid van het voorwerp even groot is als
  de dichtheid van de vloeistof waar het in zit.

Wanneer drijft iets:
  als de dichtheid van een voorwerp kleiner is dan
  de dichtheid van de vloeistof waar het in zit.

Vraag 1a

Wat is de standaard eenheid van de massa?

Vraag 1b

Hoe groot is de dichtheid van een stuk hout van 10 cm bij 4 cm bij 5 cm met een massa van 344 gram?


Op naar ... deel 1 deel 2 deel 3 deel 4