Afval (8)

Zwerfafval

Zwerfafval is al het afval dat rondslingert op straat, in de berm, op het strand of bijvoorbeeld in natuurparken. Zwerfafval is ...

'afval dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn, of dat door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op die plaatsen is terecht gekomen.'
Het bestaat voornamelijk uit verpakkingsmateriaal van consumpties: blikjes, flesjes, wikkels en bijvoorbeeld patatbakjes. Ook sigarettenpeuken, kauwgomresten en kranten, folders en tissues slingeren vaak op straat, in parken of langs de weg rond.

In de afgelopen jaren is de hoeveelheid zwerfafval toegenomen. Door de toename van het aantal kleinere huishoudens zijn meer levensmiddelen in kleinere verpakkingen verkrijgbaar, die ook gemakkelijk onderweg zijn te gebruiken. En niet iedereen gooit de verpakking uiteindelijk netjes weg. Rijkswaterstaat is jaarlijks ruim 8 miljoen euro kwijt aan het opruimen van zwerfafval langs rijkswegen. Alleen de directie IJsselmeergebied van Rijkswaterstaat treft per jaar al zo'n 900 ton zwerfafval aan langs de 'slechts' 125 km die ze aan wegen beheert.

zwerfafval

Burgers ergeren zich vaak aan zwerfafval. Zwerfafval is niet zozeer een milieuprobleem als wel een probleem in de leefomgeving. Zwerfafval draagt bij aan de verloedering van steden en vergroot daarmee het gevoel van onveiligheid bij burgers. Ook voor toeristische centra is een schone omgeving van groot belang. Daarnaast kan zwerfafval langs de weg gevaren voor de verkeersveiligheid opleveren. Het opruimen van zwerfafval brengt hoge beheerskosten met zich mee.
Het duurt vaak heel lang voordat zwerfafval uit het milieu verdwijnt. Zo duurt het soms tot een half jaar voordat papier en karton volledig is afgebroken. Een greep uit de afbreektijden van andere producten:

  • sigarettenpeuk 1-5 jaar
  • bananenschil 3 jaar
  • metalen blikje 1,5-50 jaar
  • plastic frisdrankfles 5-10 jaar
  • plastic zak 10-20 jaar
  • kauwgum 20-25 jaar
  • aluminium blikje 80 jaar tot 1 miljoen jaar
  • plastic sixpack-houder 100 jaar
  • glazen fles 1 miljoen jaar
  • (polystyreen) patatbakje 'eeuwig' ...

Volgens het onderzoek 'Inzamel- en beloningsystemen ter vermindering van zwerfafval' onderschrijft 80% van de mensen de stelling 'iedereen laat wel eens iets van een papiertje, blikje of zo, op straat achter'. Jongeren van 12 tot 24 jaar veroorzaken meer zwerfafval dan de gemiddelde Nederlander. Maar ook ouderen veroorzaken zwerfafval. Zo is 18% van de mensen die regelmatig zwerfafval veroorzaakt, 50 jaar of ouder. Automobilisten, recreanten, rokers en jongeren zijn specifieke doelgroepen binnen de campagnes van Stichting Nederland Schoon.

Vraag 8a

Wat is zwerfafval ?

Vraag 8b

Hoeveel zwerfafval komt jaarlijks op straat terecht ?

Vraag 8c

Wat zijn de gevolgen van zwerfafval ?

Vraag 8d

Wie zijn de voornaamste veroorzakers van zwerfafval ?


Op naar ... boven deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 deel 6 deel 7 deel 8