Afval (7)

Recycling

Recycling betekent hergebruik. Bij recycling gaat het om het terugwinnen en opnieuw voor gebruik geschikt maken van grondstoffen uit afval. Om recycling mogelijk te maken wordt veel afval apart ingezameld: van groente- fruit- en tuinafval (gft-afval) en glas tot bouw- en sloopafval en wit- en bruingoed. Nederland is zelfs kampioen papierinzamelen en glasrecyclen.

Niet elke afvalstof die wordt hergebruikt, wordt ook apart ingezameld. Zo worden bijvoorbeeld conserven- en drankblikjes pas tijdens de afvalverwerking (zogenaamde nascheiding) uit het huishoudelijk afval verwijderd. Er zijn twee soorten hergebruik: producthergebruik en materiaalhergebruik. In het eerste geval wordt het product bij hergebruik voor hetzelfde doel gebruikt als daarvoor. Een voorbeeld is afgedankte kleding dat als tweedehands kleding wordt gebruikt. Bij materiaalhergebruik wordt het product voor iets anders gebruikt als waarvoor het oorspronkelijk was gemaakt.

help

Recycling heeft verschillende voordelen. Het bespaart bijvoorbeeld grondstoffen. Zo wordt bij de productie van glas bijvoorbeeld gemiddeld 50% oud glas gebruikt en 50% nieuwe grondstoffen (zand, kalk en soda). Recycling bespaart ook energie. Voor de winning van grondstoffen en de productie van nieuwe materialen is meestal veel meer energie nodig dan voor hergebruik van oude materialen. Het duidelijkste voorbeeld is wel de productie van aluminium: voor de productie van nieuw aluminium is 20 maal zoveel energie nodig als voor het omsmelten van oud aluminium. Terwijl de kwaliteit vrijwel gelijk is. Bovendien komen door recycling veel minder schadelijke stoffen in het milieu terecht. En wordt veel minder afval op de vuilnisbelt gestort of in verbrandingsovens verbrand. Afvalscheiding scheelt de burger ook in de portemonnee.

Doe-het-zelf

  • Probeer allereerst te voorkomen dat afval ontstaat. Dat kan heel eenvoudig door duurzame en kwalitatief goede spullen aan te schaffen die langer meegaan. Sommige van deze producten hebben een milieukeur of ecokeur

  • Koop zo mogelijk statiegeldverpakkingen of verpakkingen van materiaal dat gerecycled kan worden

  • Ook kan de gebruiksduur van producten worden verlengd. Laat kapotte spullen en apparaten repareren en breng gebruikte, maar nog bruikbare kleding, speelgoed en meubilair naar de kringloopwinkel

  • Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken

Vraag 7a

Wat is recycling ?

Vraag 7b

Waar is recycling eigenlijk goed voor ?

Vraag7c

Hoe kan een consument recyclen ?


Op naar ... boven deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 deel 6 deel 7 deel 8