Driehoeken

Waarom zitten in constructies vaak driehoeken?

Hiernaast zie je een constructie met een rechthoek. Als je volgens de pijlen duwt, komt er beweging in: de constructie gaat "scharen". Een dergelijke constructie is niet sterk.


Een extra verbinding voorkomt dat de constructie kan bewegen.

Vraag 13

Maak een tekening met de extra verbinding. Leg uit welke driehoeken in de constructie voorkomen.
Bekijk de tekening hiernaast. Een dak heeft de vorm van een omgekeerde V. Het gewicht van het dak veroorzaakt de krachten F op de muren. Die muren moeten het dak dragen.

Vraag 14

a) Hoe groot is elke horizontale kracht op de muur ?

b) Hoe groot is elke verticale kracht op de muur ?

c) Welke van deze krachten kan de muur gemakkelijk opvangen?

d) Hoe zou je de constructie sterker kunnen maken ? Maak een simpele schets.

Samenvatting

op naar de vierhoek...Driehoeken worden in constructies toegepast voor de sterkte. Een driehoek kan niet scharen zoals een rechthoek.
In het volgende onderdeel leer je nog meer over sterke constructies.